Nagroda im. Wojciecha Świętosławskiego

Droga Koleżanko, Drogi Kolego,

W 2013 r. Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego przyznał po raz pierwszy Nagrodę im Wojciecha Świętosławskiego za wybitne osiągnięcia naukowe w dziedzinie chemii. Celem Nagrody jest wspieranie i propagowanie działalności badawczej chemików z regionu warszawskiego.

 • Nagrodę stopnia III-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 30 roku życia.
 • Nagrodę stopnia II-go przyznaje się osobom, które w roku kalendarzowym opublikowania lub wykonania pracy nie przekroczyły 40 roku życia.
 • Nagrodę stopnia I-go przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych. Nagrodę specjalną przyznaje się niezależnie od wieku nominowanych.

Wyboru laureatów, spośród zgłoszonych kandydatów dokonuje Kapituła, w skład której wchodzą profesorowie: Ewa Białecka-Florjańczyk, Jan Cz. Dobrowolski, Zbigniew Galus, Adam Gryff-Keller, Sławomir Jarosz, Adam Proń i Jacek Waluk. Wybór kapituły podlega zatwierdzeniu przez zarząd Oddziału Warszawskiego PTChem.

Prosimy o przesyłanie do dnia 15 kwietnia „dossier” kandydatów drogą e-mailową na adresy:

l.fuks@ichtj.waw.pl, rnowakowski@ichf.edu.pl

Nagrody do tej pory otrzymali:

 • w 2013 roku – prof. Daniel Gryko (I stopnia), prof. Wojciech Grochala (II stopnia) i dr Marta Królikowska (III stopnia);
 • w 2014 roku – prof. Roman Mierzecki (nagroda specjalna), prof. Michał Cyrański (I stopnia),
  dr Krzysztof Kazimierczuk (II stopnia), dr Jan Paczesny (III stopnia);
 • w 2015 roku – prof. Mieczysław Mąkosza (nagroda specjalna), prof. Ewa Górecka (I stopnia),
  dr Wojciech Bury (II stopnia), dr Michał Tomza (III stopnia);
 • w 2016 roku – prof. Janusz Jurczak (nagroda specjalna), prof. Robert Hołyst (I stopnia),
  dr Agnieszka Nowak-Król (II stopnia), dr Piotr Guńka (III stopnia).
 • w 2017 roku – prof. Tadeusz M. Krygowski (nagroda specjalna), prof. Wiktor Koźmiński (I stopnia), dr hab. Joanna Niedziółka-Jonsson (II stopnia), dr Maciej Giedyk (III stopnia)

W regionie warszawskim pracuje wielu wybitnych chemików, dlatego liczymy na szeroki odzew ze strony Państwa.

Robert Nowakowski – p.o. przewodniczącego Oddziału Warszawskiego PTChem
Leon Fuks – sekretarz Oddziału Warszawskiego PTChem

 

Regulamin Nagrody im. W. Swietoslawskiego

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Comments are closed.