Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Warszawski

PTChem OW

ChemSession’18

XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów oraz młodych naukowców wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w XV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18.

Szczegółowe informacje o konferencji pojawią się wkrótce….