Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Warszawski

PTChem OW

ChemSession’18

XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A (Warszawa).

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz piętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac.
W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Zgłoszenia i Streszczenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać rejestrując się na stronie seminarium www.chemsession.pl Prosimy o jednoczesne załączenie tekstów streszczeń prezentacji (język polski lub angielski, w formacie Microsoft Word). Okres przyjmowania zgłoszeń od 15 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Streszczenia należy przygotować wg szablonu Abacki.doc załączonego na stronie seminarium. Prosimy o zachowanie wielkości i kroju czcionek, marginesów, oraz odstępów między wierszami. Tekst, łącznie z tabelami i rysunkami, nie może przekraczać jednej strony i rozmiaru 1 MB (!). Prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą jakość i kontrast rysunków. W przypadku prac zespołowych należy podkreślić nazwisko osoby prezentującej. Na początku maja zostanie wysłany do wszystkich Uczestników „komunikat nr 2″ zawierający ramowy program seminarium i rozmiar tablic posterowych.

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w ChemSession’18 wynosi 50 złotych dla członków PTChem (z opłaconą składką za rok 2018) oraz 70 złotych dla pozostałych osób. W ramach opłaty zapewnione są materiały naukowe, obiad oraz spotkanie towarzyskie. Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 8 maja 2018 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
(NIP 525-10-51-997)
Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
koniecznie z dopiskiem: ChemSession’18 + imię i nazwisko uczestnika
Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w seminarium – tradycyjnym forum integrującym środowisko doktorantów i młodych pracowników nauki środowiska warszawskiego.

W imieniu Oddziału Warszawskiego PTChem

dr hab. Paweł Horeglad
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

komunikat nr 1

 

szablon streszczenia