ChemSession’18

XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A (Warszawa).

Seminarium ChemSession jest już tradycją i będzie organizowane w tym roku po raz piętnasty. Głównym celem jest prezentacja osiągnięć naukowych doktorantów i młodych pracowników nauki z dziedziny chemii oraz integracja warszawskiego środowiska chemicznego.

Podobnie jak w poprzednich latach planujemy prezentacje wyników prac doktorantów ze wszystkich dziedzin chemii w formie plakatów. Streszczenia prac zostaną wydrukowane w materiałach seminarium. Warto podkreślić, iż wszystkie prezentacje będą przedmiotem oceny konkursowej w celu wyłonienia i nagrodzenia najlepszych prac.
W trakcie części plenarnej uczestnicy seminarium będą mogli wysłuchać wykładów zaproszonych gości na tematy dotyczące aktualnych zagadnień różnych dyscyplin chemii. Seminarium zakończy wspólne spotkanie towarzyskie.

Zgłoszenia i Streszczenia

Zgłoszenia uczestnictwa należy dokonać rejestrując się na stronie seminarium www.chemsession.pl Prosimy o jednoczesne załączenie tekstów streszczeń prezentacji (język polski lub angielski, w formacie Microsoft Word). Okres przyjmowania zgłoszeń od 15 marca do 30 kwietnia 2018 r.

Streszczenia należy przygotować wg szablonu Abacki.doc załączonego na stronie seminarium. Prosimy o zachowanie wielkości i kroju czcionek, marginesów, oraz odstępów między wierszami. Tekst, łącznie z tabelami i rysunkami, nie może przekraczać jednej strony i rozmiaru 1 MB (!). Prosimy o zwrócenie uwagi na dobrą jakość i kontrast rysunków. W przypadku prac zespołowych należy podkreślić nazwisko osoby prezentującej. Na początku maja zostanie wysłany do wszystkich Uczestników „komunikat nr 2″ zawierający ramowy program seminarium i rozmiar tablic posterowych.

 

Jeszcze raz serdecznie zapraszamy i liczymy na Państwa udział w seminarium – tradycyjnym forum integrującym środowisko doktorantów i młodych pracowników nauki środowiska warszawskiego.

W imieniu Oddziału Warszawskiego PTChem

dr hab. Paweł Horeglad
Przewodniczący Komitetu Organizacyjnego

komunikat nr 1

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Opłaty

Opłata za uczestnictwo w ChemSession’18 wynosi:
Kwoty brutto: 62 złotych dla członków PTChem (z opłaconą składką za rok 2018) oraz 87 złotych dla pozostałych osób. Odpowiednie kwoty netto to: 50 złotych dla członków PTChem i 70 złotych dla pozostałych osób.
W ramach opłaty zapewnione są materiały naukowe, obiad oraz spotkanie towarzyskie. Opłatę konferencyjną prosimy przesłać do 8 maja 2018 r. na konto:

Polskie Towarzystwo Chemiczne
00-227 Warszawa, ul. Freta 16
(NIP 525-10-51-997)
Bank BGŻ 54 2030 0045 1110 0000 0261 6290
koniecznie z dopiskiem: ChemSession’18 + imię i nazwisko uczestnika
Przy wpłatach grupowych należy koniecznie dołączyć całą listę uczestników

Warunkiem skorzystania ze zwolnienia z podatku VAT jest przesłanie niezwłocznie po dokonaniu płatności oświadczenia w formie elektronicznej na adres: zgptchem@ch.pw.edu.pl o finansowaniu udziału w konferencji ze środków publicznych, podpisanego przez osoby upoważnione do zaciągania zobowiązań na rzecz danej instytucji.
Wzór oświadczenia można pobrać tutaj
Oryginał oświadczenia prosimy następnie przesłać pocztą tradycyjną na adres:
Polskie Towarzystwo Chemiczne
ul. Freta 16 00-227 Warszawa. W razie wątpliwości prosimy o kontakt z Biurem ZG PTChem. Tel. 22 831 13 04

Wykładowcy ChemSession’18

Prof. Wojciech Grochala (Centrum Nowych Technologii UW – CeNT UW)

Dr hab. Marcin Nowotny (Międzynarodowy Instytut Biologii Molekularnej i Komórkowej w Warszawie – IIMCB)

Ppłk dr hab. inż. Przemysław Kula (Wojskowa Akademia Techniczna – WAT)

Prof. Jacek Waluk (Instytut Chemii Fizycznej PAN – IChF)

 

Komitet Naukowy:

Ewa Białecka-Florjańczyk (SGGW, PTChem)

Stanisław Cudziło (WAT)

Jerzy Choma (WAT)

Jan Cz. Dobrowolski (IChTJ, NIL, PTChem)

Leon Fuks (IChTJ, PTChem)

Wojciech Grochala (CeNT UW)

Paweł Horeglad (CeNT UW, PTChem)

Andrzej Kudelski (UW)

Przemysław Kula (WAT)

Izabela Madura (PW, PTChem)

Robert Nowakowski (ICHF PAN, PTChem)

Marcin Nowotny (IIMCB)

Adam Proń (PW, PTChem)

Halina Szatyłowicz (PW, PTChem)

Jacek Waluk (IChF)

Władysław Wieczorek (PW)

Komitet Organizacyjny:

Maciej Cieślak (IChO PAN)

Karolina Czerwińska (PW)

Agnieszka Górska (IChP)

Paweł Horeglad (CeNT, UW) – przewodniczący

Tomasz Komoń (IChP)

Sylwester Krukowski (WUM)

Klaudyna Krzyżewska (IChF PAN)

Anna Kundys (SGGW, PTChem)

Agnieszka Maranda-Niedbała (IChF PAN)

Paulina H. Marek (PW)

Monika Nemtusiak (ICHP)

Robert Nowakowski (IChF PAN, PTChem)

Sławomir Ostrowski (IChTJ, PTChem)

Paweł Perkowski (WAT)

Edyta Pindelska (WUM)

Renata Rybakiewicz (UKSW, PTChem)

Agnieszka Sokal (WUM)

 

PATRONAT HONOROWY:

Polska Izba Przemysłu Chemicznego (PIPC)

 

SPONSORZY I PARTNERZY :

Instytut Chemii Fizycznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii i Techniki Jądrowej

Instytut Chemii Organicznej Polskiej Akademii Nauk

Instytut Chemii Przemysłowej

Firma Labsoft – Krzysztof Herman

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego

Rada Doktorantów Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemiczny Politechniki Warszawskiej

Wydział Chemii Uniwersytetu Warszawskiego

Wydział Farmaceutyczny z Oddziałem Medycyny Laboratoryjnej

Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego

Wydział Nowych Technologii i Chemii Wojskowej Akademii Technicznej

Kontakt: p.horeglad@cent.uw.edu.pl

 

 

 

Imię i Nazwisko

doktorantstudent