XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18 Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w…