„Co może się zmieścić wewnątrz fulerenów i czy mogą one być pojemnikami na wodór? „

Prof. Helena Dodziuk.

Wykład odbędzie się w czwartek 10go maja 2018 r. o godz. 18:00, UWAGA w Gmachu Technologii Chemicznej PW, Aula Czochralskiego, ul. Koszykowa 75.

OGŁOSZENIE !

Zapraszamy Członków Oddziału Warszawskiego PTChem  na Walne Zgromadzenie, które odbędzie się w czwartek 10 maja 2018 r. około godz. 19, po ”wykładzie czwartkowym” Pani prof. H. Dodziuk, w  Auli im. Czochralskiego w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

Celem spotkania jest wybór Elektorów reprezentujących nasz Oddział w wyborach do władz Towarzystwa na lata 2019-2021. Wybory będą miały miejsce w Krakowie w trakcie 61. Zjazdu PTChem (17-21 września 2018 r.). Na spotkaniu również przedstawione zostaną aktualne informacje dotyczące organizacji kolejnego 62. Zjazdu naszego Towarzystwa w 2019 roku, którego jesteśmy organizatorem.

 

 

XV Warszawskie Seminarium Doktorantów Chemików ChemSession’18

Oddział Warszawski Polskiego Towarzystwa Chemicznego zaprasza doktorantów wszystkich warszawskich placówek chemicznych do udziału w tegorocznym XV Warszawskim Seminarium Doktorantów Chemików – ChemSession’18. Spotkanie odbędzie się 8 czerwca 2018 r. (piątek) w Klubie Wojskowej Akademii Technicznej, ul. Gen. Witolda Urbanowicza 25A (Warszawa).