Polskie Towarzystwo Chemiczne Oddział Warszawski

PTChem OW

 • Wykłady Czwartkowe na Freta16

  „Wykłady Czwartkowe” wracają do siedziby PTChem na Freta 16 !! Na czas remontu budynku PTChem wykłady tymczasowo odbywały się w Gmachu Technologii Chemicznej Politechniki Warszawskiej (ul. Koszykowa 75).

   

   

  • Marcin Nowotny – Nagroda Nobla z Chemii 2017: Mikroskopia elektronowa – rewolucja w biologii strukturalnej

   14.12.2017 godz. 1800. Wykład odbędzie się wyjątkowo w Gmachu Technologii Chemicznej, ul. Koszykowa 75, Aula im. Czochralskiego.

   Marcin Nowotny

   Instytut Biochemii i Biofizyki PAN

   Biologia strukturalna to dziedzina, która koncentruje się na poznaniu budowy molekuł, z których składają się żywe organizmy na poziomie poszczególnych atomów. Przez wiele lat w biologii strukturalnej dominowały dwie techniki – krystalografia rentgenowska i spektroskopia NMR. Przez długi czas mikroskopia elektronowa pozostawała w cieniu tych technik, ponieważ z jej pomocą uzyskiwano dane strukturalne o niskiej rozdzielczości (~20 Å), które nie pozwalały na budowanie atomowych modeli cząsteczek. Przełomem, który zmienił tę sytuację było opracowanie przez Jaquesa Dubocheta, pierwszego laureata tegorocznej Nagrody Nobla, metod zamrażania próbek w amorficznym lodzie. Continue reading →...